O FIRMIE

PRODIM s.c. założone zostało w roku 1998r. jako realizacja marzenia o własnej firmie i prowadzeniu niezależnej działalności gospodarczej. Od tamtej pory, pomimo upływu lat zapał nas nie opuścił. Zmienił się rynek, jego wymagania i preferencja klientów, rozszerzyło się też spektrum naszej działalności. Przez lata dla klientów, których zdobyliśmy szerokie grono,
ale również na własne ryzyko prowadziliśmy szereg inwestycji o charakterze komercyjnym i mieszkalnym, w tym również wielorodzinnym. Dzisiaj poza projektowaniem, które pierwotnie było podstawową naszą działalnością, zajmujemy się również:

  • Obrotem nieruchomościami

Dotyczy to wszystkich rodzajów nieruchomości, począwszy od gruntów rolnych, a skończywszy na lokalach mieszkalnych
i użytkowych. Przez lata przeszły przez naszą firmę dziesiątki nieruchomości, przy których zawsze współpracowaliśmy klientami. Nabyliśmy doświadczenia w adaptacjach lokali mieszkalnych na lokale użytkowe, przekształcając całe ulice w ciągi handlowe, jak również w adaptacjach wszelkich powierzchni użytkowych na lokale mieszkalne, podziałach i wydzieleniach samodzielnych lokali, adaptacjach poddaszy na cele mieszkalne, w tym również w przedsięwzięcia kilkulokalowe.

  • Zarządzaniem nieruchomościami

Dotyczy to wszystkich rodzajów nieruchomości: nieruchomości gruntowych, budynkowych i lokalowych, w tym wspólnoty mieszkaniowe, które stanowią największą naszą grupę klientów.

Poza nabytym doświadczeniem i zdobytą wiedzą, dysponujemy profesjonalnym oprogramowaniem do zarządzania nieruchomościami, solidnym zapleczem technicznym i sprawdzonymi współpracownikami.

Obecnie zarządzamy również kompleksami usługowo-handlowo-produkcyjnymi, przyczyniając się do tworzenia nowych miejsc pracy poprzez pozyskiwanie nowych najemców z terenu Polski i UE.

  • Komercjalizacją powierzchni biurowych i handlowych.

Skomercjalizowaliśmy największy obiekt na terenie Zgorzelca - mieszczące się w dawnych budynkach koszarowych zakłady odzieżowe „WENA” w centrum biurowo-handlowe.
Dzięki naszym staraniom swoje miejsce znalazł tam m.in. SIEMENS, S.M.”GAWIN”, BOW Polska, PROVIDENT.

Pośredniczyliśmy, biorąc czynny udział w negocjacjach, w komercjalizacji dawnej siedziby BZWBK S.A. dla Thenty4help.

  • Doradztwem inwestycyjnym

Poza w/w działalnością zajmujemy się również doradztwem inwestycyjnym w zakresie oceny przydatności i pozyskiwania nieruchomości, prowadzimy procedury negocjacyjne na płaszczyźnie pozyskiwania środków finansowych z kredytów bankowych, negocjacją i zawieraniem umów z kontrahentami naszych Klientów.

  • Obsługą rolników i gospodarstw rolnych

Przedsięwzięciami ekologicznymi, rozwojem gospodarstw rolnych w zakresie kooperacyjności i rozszerzenia produkcji, pozyskiwaniem nowych obszarów produkcji rolnej.

PARTNERZY 

http://www.oscar-nieruchomosci.pl

http://www.zgorzelec.info/index.php?k_d=721&id_firm=364

http://www.domowy.pl